TŰZVÉDELMI SZAKVIZSGA KISKUNHALASON

Következő tűzvédelmi szakvizsga időpontunk 2020. szeptember 25-én Kiskunhalason lesz

  1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők;
  2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők;
  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők

számára!

Szerezze meg Ön is nehézségek nélkül a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát!

Jelentkezését leadhatja az info@mtvedelem.hu elektronikus levélcímen, vagy a (+36) 30/240-23-23-as mobiltelefonszámon.

Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsgák Kalocsán

Folyamatosan szervezünk tűzvédelmi szakvizsgára felkészítő oktatást és azt követően vizsgáztatást

  1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők;
  2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők;
  3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők

számára!

Jelentkezzen be Ön is legközelebbi kalocsai időpontjaink egyikére:
  • 2020. július 27.
  • 2020. augusztus 3.
  • 2020. augusztus 10.
  • 2020. augusztus 17.

Szerezze meg nálunk tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát!

Jelentkezését leadhatja az info@mtvedelem.hu elektronikus levélcímen, vagy a (+36) 30/240-23-23-as mobiltelefonszámon.

Tűzvédelmi szakvizsga

tűzvédelmi szakvizsga KECSKEMÉTen 2020. JÚLIUS 20-ÁN

A vírushelyzetet követően a tűzvédelmi szakvizsgák türelmi ideje lejár. Ha Ön vagy kollégái még nem hosszabbították meg tűzvédelmi szakvizsgájukat, akkor jelentkezzenek be hozzánk folyamatosan megrendezésre kerülő különböző helyszínen szervezett képzéseink egyikére.

Egyedi igények felmerülése esetén, a termelést, valamint a jelentkezői létszámot figyelembe véve, továbbra is szervezünk a megrendelő által megjelölt helyszínen felkészítést és azt követően azonnali vizsgáztatást.

Szerezze meg nálunk tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát akár 3-4 óra alatt!

Bővebb tájékoztatásért kérem keressen fel minket a honlapon megjelölt elérhetőségeink bármelyikén.

Tűzvédelmi szakvizsga

Lejár a 30 NAPOS haladék 2020. július 20-án

Az egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő átmeneti szabályok 2020. június 19. napját követő 30. napon lejárnak!

26. § Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos felülvizsgálatára, karbantartására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Forrás: 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220125.384829

Tűzvédelmi szakvizsga

Júniustól újra indulnak a tűzvédelmi szakvizsgáink

A tűzvédelmi szakvizsgáztatásra való felkészítés és vizsgáztatás során a megrendelői érdekeket figyelembe véve továbbra is vállaljuk, hogy:

 • rugalmasan igazodunk a megrendelőink által megjelölt helyszínhez és időponthoz;
 • a felkészítési anyagokat díjmentesen biztosítjuk a résztvevőink számára;
 • valamint a felkészítést követően a vizsgáztatást azonnal megtartjuk.

Jelentkezzen most és szerezze meg nálunk tűzvédelmi szakvizsgáját!

Tűzvédelmi szakvizsga

Engedmények az üzemeltetők számára

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.

ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani.

(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre.

(4) Az (1) bekezdés alapján elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Forrás: 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról

Tűzvédelmi szakvizsga

VESZÉLYHELYZETBEN jár le a tűzvédelmi szakvizsgája?

2020. március 26-án a BM OKF az alábbi közleményt tette ki honlapján:
“A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a különleges szabályok alapján hivatalos okmánynak tekinthető a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány is. Ez azt jelenti, hogy az újabb szakvizsga-bizonyítványok megszerzéséről a veszélyhelyzet megszűnését követően kell majd gondoskodni.”

Forrás: https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/236255/tovabb-ervenyes-a-tuzvedelmiszakvizsga-bizonyitvany

Tűzvédelmi szakvizsga

Változás – a gázmérőkre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknél

A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet alapján, melyet a következő hivatkozás alatt tekinthet meg:

Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217766.378734.

Tűzvédelmi szakvizsga

Ön tudta? Mentesség tűzvédelmi szakvizsga alól

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2012. január 1-i hatályba lépése óta, a propánbután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik, nem kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzésére, mivel ez a munkakör, foglalkozási ág nincs felsorolva a BM r. 1. mellékletében.
Amennyiben a gázpalackot a tárolóból a targonca kezelő végzi, meg kell vizsgálni, hogy a tárolt „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok mennyisége a tárolás helyén bármely időpontban meghaladja-e a 300 kilogrammot. Ha igen, akkor a BM r. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése szükséges:

 • § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
 • 1. melléklet 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

Forrás: BM OKF – Tájékoztató a gázüzemű targonca kezelő tűzvédelmi szakvizsga mentességéről

Tűzvédelmi szakvizsga