Munka- és Tűzvédelem Egyéb Lejár a 30 NAPOS haladék 2020. július 20-án

Lejár a 30 NAPOS haladék 2020. július 20-án

Az egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő átmeneti szabályok 2020. június 19. napját követő 30. napon lejárnak!

26. § Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos felülvizsgálatára, karbantartására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Forrás: 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220125.384829

Tűzvédelmi szakvizsga

További hírek