Munka- és Tűzvédelem Egyéb tűzvédelmi szakvizsga mentesség GÁZÜZEMŰ TARGONCA KEZELŐKNEK

tűzvédelmi szakvizsga mentesség GÁZÜZEMŰ TARGONCA KEZELŐKNEK

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2012. január 1-i hatályba lépése óta, a propánbután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik, nem kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzésére, mivel ez a munkakör, foglalkozási ág nincs felsorolva a BM r. 1. mellékletében.
Amennyiben a gázpalackot a tárolóból a targonca kezelő veszi ki, meg kell vizsgálni, hogy a tárolt fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok mennyisége a tárolás helyén bármely időpontban meghaladja-e a 300 kilogrammot. Ha igen, akkor a BM r. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése szükséges:

1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.

1. melléklet 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

Forrás (MTV): BM OKF – Tájékoztató a gázüzemű targonca kezelő tűzvédelmi szakvizsga mentességéről

Forrás (BM OKF): BM OKF – Tájékoztató a gázüzemű targonca kezelő tűzvédelmi szakvizsga mentességéről

Tűzvédelmi szakvizsga

További hírek