Lejár a 30 NAPOS haladék 2020. július 20-án

Az egyes műszaki berendezések, készülékek, szerkezetek időszakos felülvizsgálati, karbantartási kötelezettségével összefüggő átmeneti szabályok 2020. június 19. napját követő 30. napon lejárnak!

26. § Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások veszélyhelyzet miatt elmaradt időszakos felülvizsgálatára, karbantartására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Forrás: 284/2020. (VI. 17.) Korm. rendelet http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=220125.384829

Tűzvédelmi szakvizsga

Júniustól újra indulnak a tűzvédelmi szakvizsgáink

A tűzvédelmi szakvizsgáztatásra való felkészítés és vizsgáztatás során a megrendelői érdekeket figyelembe véve továbbra is vállaljuk, hogy:

  • rugalmasan igazodunk a megrendelőink által megjelölt helyszínhez és időponthoz;
  • a felkészítési anyagokat díjmentesen biztosítjuk a résztvevőink számára;
  • valamint a felkészítést követően a vizsgáztatást azonnal megtartjuk.

Jelentkezzen most és szerezze meg nálunk tűzvédelmi szakvizsgáját!

Tűzvédelmi szakvizsga

Engedmények az üzemeltetők számára

6. § (1) A veszélyhelyzet ideje alatt – amennyiben azok végrehajtása a fennálló veszélyhelyzettel összefüggésben kialakult körülmények következtében aránytalan nehézségbe ütközik – az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt 1. táblázatban meghatározott műszaki megoldások időszakos felülvizsgálatát, karbantartását nem kell végrehajtani.

ellenőrzéseket – amennyiben jogszabály annak végrehajtására hosszabb időt határoz meg – legalább havonta egy alkalommal végre kell hajtani.

(3) Az (1) bekezdés nem vonatkozik az érintett műszaki berendezés, készülék, szerkezet meghibásodásának elhárításával, javításával, folyamatos készenlétben tartásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott kötelezettségre.

(4) Az (1) bekezdés alapján elmaradt időszakos felülvizsgálat, karbantartás végrehajtására az arra kötelezettnek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napon belül – igazolt módon dokumentálva – intézkednie kell.

Forrás: 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelet EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról

Tűzvédelmi szakvizsga