VESZÉLYHELYZETBEN jár le a tűzvédelmi szakvizsgája?

2020. március 26-án a BM OKF az alábbi közleményt tette ki honlapján:
“A kormány által kihirdetett veszélyhelyzet időszakában a különleges szabályok alapján hivatalos okmánynak tekinthető a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet szerinti tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítvány is. Ez azt jelenti, hogy az újabb szakvizsga-bizonyítványok megszerzéséről a veszélyhelyzet megszűnését követően kell majd gondoskodni.”

Forrás: https://katasztrofavedelem.hu/29/hirek/236255/tovabb-ervenyes-a-tuzvedelmiszakvizsga-bizonyitvany

Tűzvédelmi szakvizsga

Változás – a gázmérőkre vonatkozó tűzvédelmi követelményeknél

A csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre, az olajfogyasztó technológiai rendszerekre és a gáztárolókra vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és a műszaki-biztonsági szempontból jelentős munkakörök betöltéséhez szükséges szakmai képesítésről és gyakorlatról, valamint az ilyen munkakörben foglalkoztatottak időszakos továbbképzésével kapcsolatos szabályokról szóló 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet módosításáról szóló 3/2020. (I. 13.) ITM rendelet alapján, melyet a következő hivatkozás alatt tekinthet meg:

Forrás: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=217766.378734.

Tűzvédelmi szakvizsga

Ön tudta? Mentesség tűzvédelmi szakvizsga alól

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet (a továbbiakban: BM r.) 2012. január 1-i hatályba lépése óta, a propánbután gáz üzemű targoncák kezelői, akik a targonca üzemanyag palackjának (tartályának) cseréjét is végzik, nem kötelezettek tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzésére, mivel ez a munkakör, foglalkozási ág nincs felsorolva a BM r. 1. mellékletében.
Amennyiben a gázpalackot a tárolóból a targonca kezelő végzi, meg kell vizsgálni, hogy a tárolt „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok mennyisége a tárolás helyén bármely időpontban meghaladja-e a 300 kilogrammot. Ha igen, akkor a BM r. 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 2. pontja szerinti tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése szükséges:

  • § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával (a továbbiakban: szakvizsga) rendelkező személy végezhet.
  • 1. melléklet 2. Az „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

Forrás: BM OKF – Tájékoztató a gázüzemű targonca kezelő tűzvédelmi szakvizsga mentességéről

Tűzvédelmi szakvizsga