Munka- és Tűzvédelem Tűzvédelmi oktatás

Tűzvédelmi oktatás

Miért fontos a tűzvédelmi oktatás?

Tűzvédelmi oktatásainkat valamennyi esetben a helyi sajátosságokat figyelembe véve a megrendelőhöz igazodva tartjuk meg.

Az oktatás célja, hogy a jól felkészített személyzet egy esetleges tűzeset során a helyzetet jól és kellően gyorsan ismerje fel. A munkavállalók a szükséges teendőket (pl.: kezdeti tűz eloltása, tűzoltóság értesítése) haladéktalanul végezzék el, melynek eredményeként a létesítményben tartózkodó személyek a létesítményt tudatosabban, a szükséges feladatokat végrehajtva hagyják el. A dolgozók tudatos feladat végrehajtása pozitívan hat ki egy esetleges esemény felszámolására, ezzel csökkentve a kárérték mértékét.

A tűzvédelmi oktatás megtartásával a tűzvédelmi hatósági bírságok is megelőzhetőek a munkáltatók számára.

Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

A munkáltató köteles gondoskodni arról, hogy a munkavállalói, valamint a munkavégzésben részt vevő családtagjai a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt megismerjék. A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében kockázati osztályba sorolással meghatározza azon munkáltatókat, akik esetében évenkénti tűzvédelmi oktatást kell tartani.

A tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról szóló 101/2023. (XII. 29.) BM rendelet 6. § (1) alapján:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemély, jogi személy a tevékenység végzéséhez szükséges tűzvédelmi szabályok megismerése érdekében évenként biztosítja a munkavállalói, munkavégzésben részt vevő családtagjai részére a rendszeres tűzvédelmi oktatást, ha

  1. ) a Ttv. 19. § (1) bekezdése szerint tűzvédelmi szabályzat készítésére köteles,
  2. ) a Ttv. 19. § (2a) bekezdés hatálya alá tartozik és az 1. melléklet szerinti általános tűzvédelmi szabályzatot alkalmazza vagy önként a 2. § szerinti tűzvédelmi szabályzatot készít, és
    • ba) az általa üzemeltetett, bérelt épületben, épületrészben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása, foglalkoztatása történik, vagy
    • bb) olyan épületet, épületrészt, szabadteret üzemeltet, bérel amely 1000 kg vagy 1000 l mennyiséget meghaladó fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag – az üzemanyagtöltő állomásokon a kimérő szerkezetekhez kapcsolódó technológiai tartályokban tárolt üzemanyagot figyelmen kívül hagyva – előállítására, feldolgozására, tárolására szolgál, és az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő.”

A 259/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a tűzvédelmi hatóság bírságot róhat ki.