Tűzvédelmi szabályzat

Vállaljuk, hogy az Ön igényeihez igazodva elkészítjük tűzvédelmi szabályzatát figyelembe véve a létesítményének sajátosságait, valamint a jogszabályi kötelezettségeket, elvárásokat. 

Miért fontos a Tűzvédelmi Szabályzat?

A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a szervezet tűzeseti teendőt szabályozza, tűzvédelmi szempontból figyelembe véve a helyi sajátosságokat, technológiai veszélyeket.

A tűzvédelmi szabályzat a helyiségekre és a tevékenységekre vonatkozó használati szabályokat – a mindenkori hatályos előírásokat figyelembe vételével – kell, hogy egységes szerkezetben tartalmazza.

A szabályzatban foglaltak napra készen tartásáról a munkáltatónak gondoskodnia kell, valamint intézkedni kell a munkavállalókkal hitelt érdemlő módon történő megismertetéséről.

A tűzvédelmi szabályzat teljes vagy az előírt kötelező tartalmi elem hiánya – valamint amennyiben nem tartalmazza a tűzvédelmi helyzetre kiható változást – tűzvédelmi hatósági bírságot von maga után.

Kik a kötelezettek Tűzvédelmi Szabályzat készítésére?

    • ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
    • ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
    • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetőknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„19. § A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

  1. ) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  2. ) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
  3. ) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”

A 259/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a tűzvédelmi hatóság bírságot róhat ki.