Tűzvédelmi szabályzat

Miért fontos a Tűzvédelmi Szabályzat?A munkáltató számára fontos szempont, hogy amennyiben tűzeset következik be, abban az esetben a létesítményéből mindenki biztonsággal ki tudjon menekülni, illetve a szükséges intézkedéseket meg tudják tenni a kár csökkentése érdekében továbbá, hogy a tűzvédelmi hatósági bírságokat elkerülje a munkavállaló és a munkáltató egyaránt.

Kik kötelezettek Tűzvédelmi Szabályzat készítésére?

  • ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetőknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„19. § A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha
a) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak,
b) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
c) kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben, valamint a közösségi rendeltetésű, a közepes vagy magas kockázatú ipari, mezőgazdasági és tárolási épületekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.”

A 259/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a tűzvédelmi hatóság bírságot róhat ki.