Munka- és Tűzvédelem Tűzvédelmi szabályzat

Tűzvédelmi szabályzat

Vállaljuk, hogy az Ön igényeihez igazodva elkészítjük tűzvédelmi szabályzatát figyelembe véve a létesítményének sajátosságait, valamint a jogszabályi kötelezettségeket, elvárásokat. 

Miért fontos a Tűzvédelmi Szabályzat?

A tűzvédelmi szabályzat célja, hogy a szervezet tűzeseti teendőt szabályozza, tűzvédelmi szempontból figyelembe véve a helyi sajátosságokat, technológiai veszélyeket.

A tűzvédelmi szabályzat a helyiségekre és a tevékenységekre vonatkozó használati szabályokat – a mindenkori hatályos előírásokat figyelembe vételével – kell, hogy egységes szerkezetben tartalmazza.

A szabályzatban foglaltak napra készen tartásáról a munkáltatónak gondoskodnia kell, valamint intézkedni kell a munkavállalókkal hitelt érdemlő módon történő megismertetéséről.

A tűzvédelmi szabályzat teljes vagy az előírt kötelező tartalmi elem hiánya – valamint amennyiben nem tartalmazza a tűzvédelmi helyzetre kiható változást – tűzvédelmi hatósági bírságot von maga után.

Kik a kötelezettek Tűzvédelmi Szabályzat készítésére?

  • 50 főnel több munkavállalót foglalkoztatnak,
  • 50 főnel több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek,
  • 10 fő feletti befogadóképsségű kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetőknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § (3) bekezdése kimondja, hogy:

„19. § A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük, ha

 1. ) a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötvennél több munkavállalót foglalkoztatnak,
 2. ) az általuk üzemeltetett, bérelt épületrész, épület területén található olyan helyiség, amelynek a legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt, vagy
 3. ) 10 fő befogadóképességet meghaladó kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik, a munkavégzésben részt vevő családtagjaik a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi előírások szerint végezzék a tevékenységüket, valamint a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és betartsák.

(2a)  Az (1) bekezdésbe nem tartozó gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyek, jogi személyek kötelesek a munkavállalóik, továbbá a munkavégzésben részt vevő családtagjaik részére elérhetővé tenni a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben közzétett, általános tűzvédelmi szabályzatot (a továbbiakban: általános tűzvédelmi szabályzat).

(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a tűzvédelem biztosításáról megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetve szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk, ha

 1. fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot állítanak elő, dolgoznak fel, tárolnak és az egy telephelyen előállított, feldolgozott, tárolt anyag együttes, egyidejű mennyisége meghaladja az 1000 kg vagy liter mennyiséget,
 2. mérsékelten tűzveszélyes osztályba tartozó anyagot, terméket tárolnak és az egy telephelyen a szabadtéri és az épületen belüli tárolásra szolgáló összesített alapterület meghaladja az 1000 m2-t, vagy
 3. olyan épületrészt, épületet üzemeltetnek, bérelnek,
 • amelyben tömegtartózkodásra szolgáló helyiség található,
 • amely összesített befogadóképessége meghaladja az 500 főt, vagy
 • amelyben menekülésben korlátozott személyek elhelyezése, ellátása, kezelése, nevelése, oktatása, gondozása történik és e személyek egyidejű létszáma meghaladja a 20 főt.”

A 259/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján a tűzvédelmi hatóság bírságot róhat ki.