Munka- és Tűzvédelem Tűzvédelmi szakvizsga

Tűzvédelmi szakvizsga

Az Ügyfeleink érdekeit figyelembe véve vállaljuk külső helyszínen és a Megrendelő által megjelölt időpontban a tűzvédelmi szakvizsga felkészítést és vizsgáztatást.

Miért fontos a tűzvédelmi szakvizsga?

A 259/2011. (XII.7.) BM rendelet 1. mellékletének alapján a tűzvédelmi hatóság 50 000 – 500 000 Ft/fő közötti bírságot ró ki azon személy(ek)re, akik tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenységet érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélkül végzi(k) vagy azt közvetlenül irányítja(k).

A munkáltató és a munkavállalónak is fontos szempont, hogy a tűzveszélyes tevékenység végzése közben ne következzen be tűzeset. A tűzvédelmi szakvizsga megszerzésével a szakvizsgázott személyek felelősségteljesebben tudják végezni munkájukat, melynek köszönhetően csökken a gondatlanságból, figyelmetlenségből bekövetkező tűzesetek gyakorisága.

Azon alkalomszerűen tűzveszélyes tevékenységet folytatók, akik a tűzvédelmi szakvizsgájukat nálunk szerzik meg a képzés során olyan gyakorlati példákat ismerhetnek meg tapasztalt tűzoltóktól, melynek köszönhetően a váratlanul kialakult tűzesetek során is megfelelően és gyorsan tudnak intézkedni a kár minimalizálása, csökkentése érdekében.

Kinek kell rendelkeznie tűzvédelmi szakvizsgával?

Minden esetben rendelkeznie kell tűzvédelmi szakvizsgával azon személynek

  • aki a meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja,
  • vagy közvetlenül végzi

az alaklomszerűen tűzveszélyes tevékenységet.

Lehet-e a képzést és a vizsgáztatást az Ön vállalatánál tartani?

Természetesen kihelyezett képzések szervezésére és lebonyolítására is van lehetőség, melynek köszönhetően a képzésben résztvevők saját környezetükben, munkahelyükön sajátíthatják el a szükséges tudást a tűzvédelmi szakvizsga megszerzéséhez.

Mennyi idő a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány megszerzése?

Nálunk akár már 8 napon belül is megszerezheti bizonyítványát.

Hogyan szerezze meg a lehető legrövidebb időn belül a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványát?

Jelentkezzen be képzésünkre és vizsgánkra a (+36) 30/240-23-23 telefonszámon vagy írjon levelet az info@mtvedelem.hu elektronikus levélcímünkre.

Jogszabályi háttér

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 22. § (2) és (4) bekezdése kimondja, hogy:

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 45/2011. (XII. 7.) BM rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése kimondja, hogy:

„1. § (1) Az 1. mellékletben meghatározott foglalkozási ágak, illetve munkakörök szerinti tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

(2) Szakvizsgával kell rendelkeznie annak a személynek is, aki az 1. melléklet 1–9., és 12–13. pontjában meghatározott tevékenységet végzők munkáját közvetlenül irányítja.”

A sikeres szakvizsga letételéről az oktatásszervező oklevelet ad ki, mely a vizsga napjától számított 5 évig érvényes.

Általunk szervezett tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak és munkakörök

 1. Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.

 2. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagoknak bármely időpontban 300 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű tárolását vagy 100 kg tömegmennyiséget meghaladó mennyiségű ipari vagy szolgáltatás körébe tartozó feldolgozását, technológiai felhasználását végzők.

 3. Éghető gáz lefejtését, töltését, kiszolgálását, továbbá autógáz kiszolgálását végzők.

 4. Tűzgátló, füstgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 5. Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálatát végzők.

 6. Pirotechnikai szakbolti eladók, raktárkezelők, terméküzemeltetők, anyag- és termékgyártás-vezetők.

 7. Tűzoltó készülékek karbantartását végzők.

 8. Beépített tűzjelző berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

 9. Beépített tűzoltó berendezések kivitelezését, karbantartását, javítását, telepítését, felülvizsgálatát végzők.

 10. Beépített tűzjelző berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

 11. Beépített tűzoltó berendezéseket tervezők, a kivitelezésért felelős műszaki vezetők, valamint az üzembe helyező mérnökök.

 12. Tűzállóságot növelő bevonati rendszerek alkalmazását, karbantartását végzők.

 13. Beépített hő- és füstelvezető rendszerek telepítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 14. Erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végzők.

 15. Tűzgátló tömítések beépítését, felülvizsgálatát, karbantartását, javítását végzők.

 16. Tűzállóságot növelő burkolatok beépítését, karbantartását végzők.

Az oktatási jegyzetek ide kattintva érhetőek el!